Kultūros namai

1958 metų pabaigoje buvo atidaryti Mockaičių kultūros namai. Pirmuoju kultūros namų direktoriumi buvo Bronius Vilčinskas. Jis kultūros namuose išdirbo 38 metus. Per tuos 38-erius metus keitėsi tik meno vadovai. Trumpai dirbo Elena Tamutienė. Vėliau – Petras Ranusas, Jonas Labinas, Zigmas Zakrižauskas, Juozas Loveikis. Nuo 1982 metų meno vadove pradėjo dirbti Adelė Vilčinskienė.  Bronius Vilčinskas muzikavo, o Adelė vadovavo šokių ir dramos kolektyvams. Abu (Adelė ir Bronius Vilčinskai) dirbo iki 1996 metų. Nuo 1997m. trumpai dirbo Irena Milkintienė. Tuo metu buvo suburtas moterų vokalinis ansamblis. Vėliau jos vyras Antanas Milkintas dirbo iki 1998 m. lapkričio. Dabar abu dalyvauja kultūriniame gyvenime: Irena dainuoja vokaliniame ansamblyje, o Antanas – dramos kolektyvo narys.  

Nuo 1998 m. rudens iki 2001m. rudens kultūrą Mockaičiuose ugdė Vijolė Daujotienė. Dabar ji dainuoja vokaliniame ansamblyje. O nuo 2001-ųjų metų spalio Mockaičių kultūros namams vadovauja Irena Sabaliauskienė. Šiuo metu meno vadovu dirba Arvydas Čiužauskas.

Kultūros namų misija - tai kasdieninė, kryptinga kultūrinė veikla, turinti tikslą - stiprinti kaimo žmonių bendruomeniškumą, grožio pajautimą, vietos tradicijų išsaugojimą, naujų kūrimą, pasitelkiant senolių išmintį ir jaunimo idėjas.

Vizija - įsivaizduokit šiltą, jaukią, svetingą vietą, kurioje kiekvienas kaimo žmogus – nuo vaiko iki seno –ras sau laisvalaikio praleidimo formą, kur derės mėgėjiškas ir profesionalus menas, kur bus puoselėjamos senos tradicijos ir rasis naujų.

Šiuo metu kultūros namuose yra suburti ir veikia moterų duetas, moterų vokalinis ansamblis, mergaičių tercetas,  dramos kolektyvas.

Beveik visi renginiai organizuojami su Mockaičių pagrindine mokykla.