2014.10.03
Šventė Mokytojams

Su šypsenomis, gėlių puokštelėmis, mokinių ir mokytojos Dianos Baltrušaitienės pagamintomis segėmis vaikai pasitiko mokytojus ankstyvą penktadienio rytą prie mokyklos durų. Juos sveikino, kepė jiems šventinius pyragus aštuntokai: Aušra Bielskytė, Toma Valančiūtė ir Tomas Mirauskas. Mokytojus šventinę dieną pavadavo dešimtokai.

Nuo dvyliktos valandos mokytojai buvo pakviesti į kultūros namų salę, kur tęsėsi šventinis renginys ,,Linkėjimai Mokytojams“.

Čia jie pakliuvo tiesiai į ,,Pragarą“, kuriam vadovavo ,,Piktoji dvasia“ (mokytoja Edita Tamašauskienė) Skambant pragariškai muzikai, išdykaujant velniukams, kiekvienas mokytojas turėjo susidoroti su jiems pateiktomis užduotimis.Kadangi mūsų mokytojai gudrūs ir išradingi, jiems tai nebuvo labai sunku ir velniukai turėjo juos paleisti į ,,Dangų“.

    Skambant muzikai iš ,,Velnio nuotakos“, danguje, ant debesų vyko ,,Dangiškasis gyvenimas“. Čia aukštybėse sėdėjo ,,Dievas“. Jam patarnavo ,,arkangelas Mykolas“, vyresnieji ir jaunesnieji angelai, už dangaus vartus atsakingas ,,Šv. Petras“ (mokyklos sekretorė Aušra Jocienė ). Čia buvo ir dangiškoji kanceliarija (dešimtokės Austėja Papreckytė ir Viktorija Lečkauskaitė). Šioje Dangiškoje karalystėje ,,arkangelui Mykolui“ (Sauliui Škėlai ) ir vyresniesiems angelams (Aušrai ir Tomai ) svarbiausias ir pagrindinis darbas buvo pasakų sekimas.

    Pirmąjį prie dangaus vartų ,,Šv. Petras“ pasitiko mokyklos direktorių Antaną Banį. Skambant muzikai ,,Aleliuja“, ypatingą svečią pristatė dangiškoji kanceliarija ir pranešė, kad jam už nuopelnus suteikiamas Šv. Antano vardas. O Šv. Petras įteikė Metų ,,Palaimintojo“ auksinių lempučių nominaciją. Taip, vienas po kito, į dangų buvo priimti visi mokytojai, jiems įteiktos įvairios nominacijos.

Renginio metu mokytojams nuotaiką kėlė ir mokyklos pradinio ugdymo skyriaus mokinukės - mamų išpuošti ,,mažieji angeliukai“. Kad ,,dangiškoje karalystėje“ svečiams nebūtų nuobodu, angelai ir arkangelas Mykolas jiems skaitė pasakas: ,,Pasaką apie tikėjimą stebuklais“, ,,Kam reikia mokytojų“, ,,Atostogos mokytojams“ ir ,,Pasaka apie gerą nuotaiką“. Paskutinėje minėtoje pasakoje Nuotaikų burtininkas sakė, kad geriausias prisiminimas – nuotrauka, kurioje visi spinduliuoja laime ir džiaugsmu.

Todėl, kai dangiškoji kanceliarija pranešė, kad svečių vizitas Dangiškoje karalystėje baigėsi, visi buvo pakviesti bendrai nuotraukai.

Kai mūsų talentingiems, išradingiems ir linksmiems Mockaičių pagrindinės mokyklos mokytojams pasibaigė linkėjimai iš Dangaus, pakvietėme juos paklausyti linkėjimų iš Žemės. Su švente juos pasveikino Tytuvėnų apylinkų seniūno pavaduotojas Teisutis Majauskas. Mokyklos direktorius Antanas Banys pasveikino pavaduotoją Laimą Rekštienę, rajono pedagogų šventėję gavusią padėkos raštą už inovacijų pritaikymą, kolektyvo telkimą ir mokytoją metodininkę Birutę Kasparienę, tapusia rajono Metų androgoge. Mockaičių pagrindinės mokyklos mokytoja Roma Poškienė, kūrybinių partnerysčių projekto kuratorė pasveikino mokytojus aktyviai dalyvavusius projekte: Dianą Baltrušaitienę, Aistę Aginskaitę, Editą Tamašauskienę ir Svajūną Rasicką.

Vėliau mokytojams skambėjo šilti mokinių linkėjimai – mokytojų Arvydo Čiužausko ir Renatos Valatkienės paruoštos mokinių dainos.

Irena Sabaliauskienė

Tytuvėnų kultūros centro Mockaičių skyriaus renginių organizatorė

Mokytoj___diena_AutoCollage_9_Images.jpg