2014.09.26
Mykolinės Mockaičiuose

    Smagiai klegėjo mūsų parkelis šiltą penktadienio popietę – pirmą kartą šventėme Mykolines. Ši šventė susijusi su bulviakasio pabaiga, pabaigtuvių vaišėmis ir ,,bobų vasara“. Mykolinės būdavo ir visų metinių duoklių atidavimo terminas, ir kaimo vaikų mokslo metų pradžia.

    Renginio dalyvius istorinėn krašto praeitin grąžino šventės personažai : dvarininkas (seniūnas Valdas Ivanauskas ) , tijūnas (mokyklos direktorius Antanas Banys ), kaimo mokytojos (Antanina Valčiukienė ir Edita Tamašauskienė.)

     Mokytoja Edita pasveikino visus susirinkusius su švente, o jos būsimus mokinius – su mokslo metų pradžia. Kiekviena klasė buvo paruošusi ,,duoklę“, taigi pirmiausia vyko duoklių įteikimo ceremonija ,,dvarininkui“.

Vėliau prasidėjo šventinės linksmybės. Mažieji mokinukai (mokytojos Birutė Kasparienė ir Rūta Sabaitienė) šventės dalyvius kvietė į ratelius, o vėliau – skambant kaimiškoms melodijoms, vyko įvairios atrakcijos. Dvi mokinių komandos ,,sodino ir kasė“ bulves, žaidė bulvinį krepšinį , bulvių ir morkų boulingą, traukė virvę, šokinėjo maišuose, aižė pupas ir kt.

Komandų taškus skaičiavome bulvėmis.

    Kai visi prisidūko iki valiai, liko dar viena šventės dalis – paragauti pabaigtuvių vaišių. Skaniai kvepėjo ant laužo verdama arbata ir labai norėjosi jos tuoj pat paragauti, bet mūsų svečias, žolininkė Rūta neleido tai daryti, kol nebaigė atlikti ,,žolelių magijos“. Ji papasakojo apie įvairias žoleles, kurių pridėjo į arbatą, bėrė įvairių žolelių mišinį į laužo liepsnas ir vaikams patiems leido tai daryti. Labai gardi buvo arbata, gardžios ir mūsų šeimininkių virtos su lupinomis bulvės, kurias valgant reikėjo pasidažyti į ,,spirginę“. (sėmenys su svogūnu).

    Besibaigiant šventei padėkojome : svečiams - Tytuvėnų apylinkų seniūnui Valdui Ivanauskui ir žolelių ūkio iš Minaičių k. (Šiaulių r. ) savininkei Rūtai Petkauskienei, šventės vedančiosioms Antaninai Valčiukienei ir Editai Tamašauskienei bei visų švenčių gaspadinėms: Vaidai Valatkevičienei, Irenai Grigalaitienei, Gražinai Kučinskienei, Laurai Bielskienei.

Linksmas Mykolines suorganizavo: mokykla, kultūros namai ir bendruomenė.

Irena Sabaliauskienė

Tytuvėnų kultūros centro Mockaičių skyriaus renginių organizatorė

mykolines_AutoCollage_8_Images_2.jpg