2012.05.15
Piemenėlių dienos

Šiandieniniame technologijų pasaulyje retas moka išdrožti švilpynę, nusivyti botagą. Siekiant puoselėti senąsias tradicijas nuo pat mažumės, gegužės 11-ąją Mockaičių pagrindinėje mokykloje įvyko tradicinė edukacinė diena „Piemenėlių diena“, kurioje dalyvavo ne tik mokyklos mokiniai su Mockaičių bendruomenės nariais, bet ir Kiaunorių, Pašiaušės ugdymo skyrių mokiniukai su mokytojomis.

Šventę pradėjo dvi to paties kaimo gaspadinės (mokyt. L. Balabonienė ir V. Stonienė). Pasveikinusios gausiai susirinkusius mokinius ir mokytojus, trumpai papasakojo apie ganiavos pradžią, piemenukų gyvenimo būdą, ganiavos tradicijas. Vėliau į sceną pakviesti 5 klasės mokiniai parodė miniatiūrą apie du piemenėlius. Kad nepabostų tik klausyti, jaunesnioji Gaspadinė (mokyt. V. Stonienė) paragino pašokti. Susirinkusieji trepsėjo pagal „Skrido žvirblis per ūlyčią“, „Polkutę“ , o 2-3 klasės mokiniai smagiai „Pjovė šieną“. Šventės metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su retais muzikos instrumentais. Vaikai bandė pūsti birbynę, lumzdelį, groti skrabalais, o tuo metu piemenaitės pynė pienių vainikus. Pienių buvo daug, todėl galvas vainikais papuošė tiek mažos, tiek didelės piemenaitės.

Vyresnioji Gaspadinė (mokyt. L.Balabonienė) vaikams priminė, jog piemenėliai neturėjo dabartiniams laikams įprastų instrumentų, todėl gaminosi juos patys iš to, kas augo aplinkui. Ta proga visus norinčiuosius švilpynių gaminimo, botagėlių vijimo mokė G.Strumilienė. Šventės viešnia mokiniams papasakojo, koks medis yra tinkamiausias švilpynės gaminimui, kaip išgauti skirtingą švilpynės garsą. Nors ir nedrąsiai, tačiau atsirado nemažai tokių, kurie panoro patys pasigaminti švilpynę arba nusivyti nedidelį botagėlį. Kad piemenėliai nenuobodžiautų, jiems gaspadinės pateikė užduotį, kurios metu reikėjo atspėti, kaip paukščiai šneka ir išvardinti kuo daugiau karvių vardų. Šis paukščių balsų spėjimas ir mėgdžiojimas sukėlė tikrą paukščių turgų, o vardų būta labai įvairių - nuo „Žibutės“ iki „Smilgės“, „Braškės“, „Baltnosės“. Antroji renginio dalis prasidėjo muzikos mokytojo S.Beniulio mokinių paruoštais muzikinais pasirodymais. Kanklėmis grojusiai ketvirtokei S. Gedvygaitei dūdele pritarė 4 klasės mokinys S. Škėla. Duetą pakeitę 2-3 klasės mokiniai atliko dainą „Mažas piemenėlis“, o scenoje pasirodžius 1-4 klasių mokiniams nuskambėjo „Ėsk, karvute žalią šieną“. Muzikinę šventės dalį baigė 5-6 klasių mokiniai dūdelėmis atlikę dainas „Ko liūdi, putinėli?“, „Žydėjimo laikas“, „Piemenėlis“, „Žemė kėlė žolę“. Pasiklausius muzikos Gaspadinės pasiūlė paskutinę užduotį: išvardinti kuo daugiau patarlių apie arklius ir įminti mįsles, kurias, kaip paaiškėjo, sieja tas pats atsakymas – karvutė.

Šventės pabaigoje mokyklos parke dalyvių laukė tikras arkliaganių maistas - svogūnų laiškais ir lašinukais pagardinta kaimiška kiaušinienė, kurią iškepė Mockaičių kaimo bendruomenės moterys. Kiaušinienės būta skanios. Nepraėjus nei valandai visos parke stovėjusios keptuvės buvo tuščios.

Rita EIZINTAITĖ

Lietuvių kalbos mokytoja