2011.05.12
Baigėme projektą

BAIGĖME PROJEKTĄ

 

    Mockaičių bendruomenė, pagal 2010 m. liepos 27 d. pasirašytą paramos sutartį Nr. LEADER-09-KELMĖ-01-004, įgyvendino projektą ,,Mockaičių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas veiklos aktyvumui gerinti“ pagal Kelmės krašto partnerystės VVG ,,Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos“ IV prioriteto ,,Visuomeninių organizacijų veiklos skatinimas ir materialinės bazės stiprinimas“ 1 priemonę ,,Nevyriausybinių organizacijų materialinės bazės stiprinimas“.

    Bendra projekto vertė – 43251 Lt., iš jų 34601 Lt. sudaro ES paramos lėšos.Iš projekto lėšų bendruomenė įsigijo muzikinę ir įgarsinimo įrangą, kėdes, tautinius kostiumus kaimo kapelai, sceninius rūbus moterų vokaliniam ansambliui. Antrasis mokėjimo prašymas yra pateiktas, bet už siuvimo ir konsultavimo paslaugas dar negalime sumokėti, nes pinigų dar negavome.

    Apie savo įgyvendintą projektą informavome visuomenę 2011 m. gegužės 12 d. Kelmės krašto partnerystės VVG visuotinio ataskaitinio susirinkimo metu. Susirinkimas vyko Mockaičių kaimo bendruomenės salėje. Po susirinkimo koncertavo vietinė kaimo kapela pasipuošusi naujais tautiniais kostiumais.

 

                 Irena Sabaliauskienė

                 Mockaičių kaimo bendruomenės pirmininkė