2010.07.30
Kaip greitai bėga metai

Pušis prieš langą ištekinė,

Darželis žydinčių gėlių.

Ir žmonės, žavūs kaip gimtinė,

Kurios užmiršti negaliu.

Į širdį teka po lašelį

Tas ilgesys toksai saldus,

Kad, mano tėviškės kampeli,

Tu man kvepi tarsi medus.

Šiais žodžiais prasidėjo Mockaičiuose šventė „Kaip greitai bėga metai“, skirta bendruomenės veiklos dešimtmečiui. Šventės iniciatorė dabartinė bendruomenės vadovė Irena Sabaliauskienė. Renginiui pasiruošti padėjo bendruomenės nariai. Kokia šventė be rėmėjų! Renginį rėmė Kelmės rajono savivaldybė, Tytuvėnų apylinkių seniūnija, kredito unija „Kelmės taupa“, ūkininkė Vijolė Daujotienė, Zitos Navickienės parduotuvė, bendruomenės nariai. Šventę vedė Mockaičių pagrindinės mokyklos mokytoja Vilma Stonienė, o grojo net dvi kaimo kapelos: Mockaičių ir Šiaulėnų (Radviliškio rajonas). Dalyvių nuotaikos nesugadino ir lietutis. Šventę pagyvino ir kaimo pasakorės Julė Bilienė ir Stefanija Gumuliauskienė. Po oficialiosios šventės dalies, dalyviai buvo pakviesti į kultūros namų salę paragauti šventinio torto. Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė bendruomenės įkūrėja Rasa Norutienė su šeima, kuri į šventę atvyko net iš Airijos, mero pavaduotojas Zenonas Mačernius, rajono tarybos narys Kęstutis Bilius, kredito unijos „Kelmės taupa“ atstovės Regina Karašauskytė ir Oksana Beržanskytė, Kiaunorių, Budraičių, Pagryžuvio ir Šedbarų bendruomenių atstovai. Mero pavaduotojas Zenonas Mačernius įteikė padėkos raštą bendruomenei už kūrybingą darbą dešimties metų sukakties proga.

2010 m.liepos 30d., švenčiant Mockaičių kaimo bendruomenės veiklos 10 -metį, kaimo šventėje ,,Kaip greitai bėga metai…” į seniūnijos garbės knygą įrašomos bendruomenės tarybos narė Vaida Valatkevičienė už mokėjimą suspėti pasiaukojančiai dirbti savo kaimui ir bendruomenės narė, Mockaičių pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Birutė Kasparienė už bendruomenės internetinės svetainės priežiūrą, aktyvų dalyvavimą organizuojant šventes, bendruomenės darbo viešinimą taikant įvairias informacines technologijas.

Šventėje buvo apdovanoti gražiausių sodybų šeimininkai: Adelė ir Bronius Vilčinskai, Stasė Bekerienė, Danutė Vaitiekaitienė, Dalia ir Alvydas Poškai. Taip pat atminimo dovanėlės buvo įteiktos ir tais pačiais metais , kai įsikūrė bendruomenė , gimusiems vaikams: Karoliui Venckui ir Deivydui Šimkevičiui. Su užrašu ,,Seniausiajai kaimo gyventojai“ lininis rankšluostis , kurį išsiuvinėjo mokytoja Antanina Valčiukienė įteiktas Janinai Milašienei. Taip pat atminimo dovanėlė įteikta jauniausiam kaimo gyventojui – Dalios ir Alvydo Poškų sūnui Arijui.

benrduomen__s_jubiliejus_AutoCollage_9_Images_3.jpg