2010.06.01
Spalvotas mano pasaulis

Vaikai kartu su tėveliais ir vieni skubėjo į kultūros namus, kur vyko vaikystės šventė ,,Spalvotas mano pasaulis“. Renginį organizavo kultūros namai, mokykla ir biblioteka. Šventę pradėjo mokyklos direktorius A. Banys. Jis visus susirinkusius pasveikino su gražia vaikų gynimo diena. Į renginį atvyko ir svečių: rajono tarybos narys K.Bilius, kuris renginio organizatoriams įteikė tortą , vaikų rašytoja, žurnaliukų ,,Nykštukas“ ir ,,Kutis“ redaktorė Ilona Bumblauskienė. Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnas St. Baltrušaitis dovanojo vaikams saldainių. Renginyje dalyvavo Kiaunorių pradinio ugdymo skyriaus mokytojos J. Rudaitienė ir I. Grigalaitienė ir mokiniai, Kiaunorių bibliotekininkė. Šventės metu vaikai piešė savo svajones, norus. Bendrą piešinį piešė mokyklos direktorius ir svečias K. Bilius. Rašytoja I. Bumblauskienė vaikams skaitė eilėraščius, sekė pasakas, mokė vaikus įvairių žaidimų, parodė žurnalus ,,Nykštukas“ ir ,,Kutis“. Po to visi žiūrėjome spektaklį ,,Katino pyragas“, kurio režisierė yra Jūratė Sankauskienė (Kražių K. Sarbievijaus kultūros centras). Po spektaklio Mockaičių bibliotekininkė D. Šimkienė vaikams įteikė atminimo dovanėles už dalyvavimą renginyje.

Regina Kasparavičienė

Mockaičių pagrindinės mokyklos mokytoja

P6010103.JPG