2010.03.20
Spektaklio „Nosis su apgamu” pristatymas

Kovo 19 d. vakarą ir dideli, ir maži skubėjo į Mockaičių kultūros namus, kur vyko spektaklio „Nosis su apgamu” premjera. Spektaklį pristatė Mockaičių kultūros namų dramos kolektyvas. Premjera pastatyta pagal Edmundo Untulio pjesę „Nosis su apgamu”. Salė buvo pilnut pilnutėlė žmonių. Spektaklyje vaidino net trys Mockaičių mokyklos mokytojai: Antanina Valčiukienė (pagrindinė veikėja, atlikusi Stasės Ramoškienės vaidmenį), Aušra Jocienė (Genė Švilpienė – patyrusi meilės reikaluose gyvnašlė) ir Svajūnas Rasickas (Feliksas Alseika – meilės romantikas, buhalteris) bei dvi mokinės: Viktorija Kančauskaitė ir Liveta Vaičiulytė (atlikusios velniukų vaidmenį). Taip pat vaidino kaimo gyventojai Antanas Milkintas (pagrindinis veikėjas, Leonas Ramoška – didelis slunkius ir girtuoklis ) ir Vilma Milkintienė (laiškanešė Zosė Kibildienė). Seniausia dramos kolektyvo artistė yra Antanina Valčiukienė, kuri vaidina net 40 metų. S. Rasickas, L. Vaičiulytė ir V. Kančauskaitė kolektyve yra naujokai. Spektaklio režisierė - Irena Sabaliauskienė, garso operatorius - Arvydas Čiužauskas.

Stasei Ramoškienei ne kaip sekasi gyvenime. Jos vyras Leonas yra tinginys, girtuoklis. Be to jis priekaištauja žmonai dėl jos didelio apgamo ant nosies. Staselei pabodo toks gyvenimas. Ji išvažiuoja į sanatoriją ir ten ieškoti laimės jai padeda gyvnašlė Genė. Ją supažindina su buhalteriu. Feliksu, kuris yra taupus žmogus. Stasė trumpam nuklysta pas kitą vyrą. Ji parašo savo vyrui laišką, kuriame teigia, kad nebegrįš į namus. Deja, Felikso ir Stasės laimė tęsiasi tik penkias savaites...

Po spektaklio I. Sabaliauskienė padėkojo aktoriams, įteikė po gėlę ir dovanėlę. Aktorių nepamiršo pasveikinti ir žiūrovai. Visi išsiskirstė linksmi, prisijuokę iki ašarų...

Regina Kasparavičienė

Mockaičių pagrindinės mokyklos mokytoja

IMG_1618.jpg

IMG_1649.jpg

IMG_1695.jpg