2009.04.27
Garbingą 80-ies metų jubiliejų atšventusią Liudoviką Kisielienę, gyvenančią Gudelių kaime pasveikino Tytuvėnų apylinkių seniūnas St. Baltrušaitis ir Mockaičių kaimo bendruomenės atstovės.

Visko buvo jubiliatės gyvenime. Jaunystė prabėgo Padubysio kaime. Paskui persikėlė gyventi į ,,Naujosios sodybos“ kolūkį. Beveik visą gyvenimą abu su vyru dirbo Gudelių kiaulių fermoje. Darbas buvo sunkus. Trumpam buvo įsidarbinusi laiškininke, bet atlyginimas buvo mažas ir vėl sugrįžo dirbti į fermą. Tą dieną jubiliatė pasakojo ir apie sunkų darbą, ir apie gražias akimirkas. Jų taip pat būta daug. Su vyru kartu pragyveno 54 metus. Užaugino sūnų ir dukterį. Dabar jau turi anūkų ir proanūkių. Kad ir sunkiai dirbusi, jubiliatė atrodo dar labai energinga, labai mėgsta puoštis, todėl seniūnas negailėjo jai komplimentų.

          Apie jos nugyventus metus norisi baigti gražiais žodžiais, kuriuos jubiliejaus proga jai skyrė artimieji:

          Jie primins, kiek dainų išdainuota,
          Išdalinta širdies šilumos,
          Kiek daug dirbta, mylėta, svajota,
          Tik nuklydęs jų aidas kartos.

 PIC_0007.JPG  PIC_0008.JPG