2009.03.27
Visuomeninės organizacijos „Mockaičių kaimo bendruomenė“ ataskaitinis susirinkimas

Ataskaitiniame susirinkime dalyvavo Ekonomikos ir investicijų skyriaus specialistė, VVG administratorė Dalia Skardžiuvienė, VVG buhalterė Irena Mikolaitienė ir Šedbarų kaimo kapela, vadovaujama Stanislovo Butkaus.

Susirinkimas prasidėjo nuo pirmininko ir sekretorės išsirinkimo. Susirinkimo pirmininku buvo išrinktas kaimo bendruomenės narys Antanas Banys, sekretore – Vaida Valatkevičienė.

Mockaičių kaimo bendruomenės nariai išklausė tarybos pirmininkės Irenos Sabaliauskienės ataskaitą už 2008 metus, taip pat bendruomenės iždininkės – Irenos Grigalaitienės ataskaitą už 2008 metus ir revizijos komisijos ataskaitą . Reviziją atliko Violė Daujotienė. Po visų ataskaitų bendruomenės pirmininkė I. Sabaliauskienė paviešino Žemės ūkio ministerijos projektą „Bendruomenės techninės bazės stiprinimo ir veiklos viešinimo įgyvendinimas”.
Susirinkime kalbėjo specialistė VVG administratorė Dalia Skardžiuvienė. Ji pakvietė burtis jaunimą į grupelę prie kaimo bendruomenės ir aktyviai dalyvauti kaimo gyvenime, rašyti projektus. Pagyrė Mockaičių kaimo bendruomenės pirmininkę už aktyvumą rašant projektus, už rūpinimąsi kaimo bendruomenės gerove.

Susirinkime dalyvavo 21 kaimo bendruomenės narys.Šiuo metu bendruomenėje yra 28 nariai.Susirinkimo metu buvo pasveikinti į kaimo bendruomenę neseniai įsijungę trys nauji bendruomenės nariai. Jiems buvo įteiktos simbolinės atminimo dovanėlės.  

Susirinkimo dalyviai turėjo galimybę pasiklausyti Mockaičių moterų dueto Monikos Umantienės ir Elenos Didzinskienės atliekamų dainų (vadovas Arvydas Čiužauskas) ir Šedbarų kaimo kapelos koncerto (vadovas Stanislovas Butkus).

  Birutė Kasparienė
  Mockaičių pagrindinės mokyklos mokytoja, bendruomenės narė