Bendruomenės istorija

2000 m.  gegužės 15 d. vienuolika entuziastų susirinkę į steigiamąjį susirinkimą  nutarė  įkurti Mockaičių kaimo bendruomenę, kuri įregistruota Kelmės rajono savivaldybėje 2000 m. birželio 8 d.
Pagrindiniai bendruomenės tikslai:
•    vienyti Mockaičių kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones;
•    ugdyti gyventojų bendruomeniškumą;
•    plėtoti kaime kultūrinį ir sportinį gyvenimą;
•    puoselėti kaimo tradicijas. 

VIZIJA

Mockaičiai – jaukus ir mielas Tytuvėnų seniūnijos kaimas, kur gyventojai gali patenkinti savo socialinius ir kultūrinius poreikius, kur vaikams ir jaunimui sudarytos sąlygos išreikšti save, kur žmonės rūpinasi savo aplinka ir sveikata. Bet visų svarbiausia, kad visa tai jie kuria ir puoselėja kartu – bendradarbiaudami.
MISIJA:
Mes, Mockaičių bendruomenės grupė, organizuodami įvairius bendruomenės renginius, dalyvaudami projektuose,

bendradarbiaudami su kitomis bendruomenėmis, siekiame sudominti mockaitiškius, kad jie, pradėję bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi iniciatyvos gerinti savo gyvenimo kokybę, tuo prisidėdami prie kaimo gerovės vystymo. Savo veikloje vertiname tarpusavio supratimą, atsakingumą ir skaidrumą.
Šiuo metu yra 25 bendruomenės nariai.